ژن زندگی خاطرات سحر ولدبیگی اخبار فرهنگی و هنری

ژن: زندگی خاطرات سحر ولدبیگی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری تصویرهای | هدیه تهرانی، طناز طباطبایی و لیلا حاتمی در اکران مردمی «رگ خواب»

شب گذشته جمعی از بازیگران و اشخاص هنری در اکران مردمی فیلم رگ خواب در پردیس سینمایی گالری ملت حضور یافتند. این اکران خاص حمایت از کمپین یوزپلنگ ایرانی بود و هدی

تصویرهای | هدیه تهرانی، طناز طباطبایی و لیلا حاتمی در اکران مردمی «رگ خواب»

تصویرهای | هدیه تهرانی، طناز طباطبایی و لیلا حاتمی در اکران مردمی «رگ خواب»

عبارات مهم : اخبار

شب گذشته جمعی از بازیگران و اشخاص هنری در اکران مردمی فیلم رگ خواب در پردیس سینمایی گالری ملت حضور یافتند. این اکران خاص حمایت از کمپین یوزپلنگ ایرانی بود و هدیه تهرانی،طناز طباطبایی، سیامک انصاری، لیلا حاتمی و حمید نعمت الله در آن حضور داشتند.

تصویرهای | هدیه تهرانی، طناز طباطبایی و لیلا حاتمی در اکران مردمی «رگ خواب»

شب گذشته جمعی از بازیگران و اشخاص هنری در اکران مردمی فیلم رگ خواب در پردیس سینمایی گالری ملت حضور یافتند. این اکران خاص حمایت از کمپین یوزپلنگ ایرانی بود و هدی

تصویرهای | هدیه تهرانی، طناز طباطبایی و لیلا حاتمی در اکران مردمی «رگ خواب»

شب گذشته جمعی از بازیگران و اشخاص هنری در اکران مردمی فیلم رگ خواب در پردیس سینمایی گالری ملت حضور یافتند. این اکران خاص حمایت از کمپین یوزپلنگ ایرانی بود و هدی

تصویرهای | هدیه تهرانی، طناز طباطبایی و لیلا حاتمی در اکران مردمی «رگ خواب»

اخبار فرهنگی- میزان

واژه های کلیدی: اخبار | لیلا حاتمی | هدیه تهرانی | سیامک انصاری | طناز طباطبایی | اخبار فرهنگی و هنری

تصویرهای | هدیه تهرانی، طناز طباطبایی و لیلا حاتمی در اکران مردمی «رگ خواب»

تصویرهای | هدیه تهرانی، طناز طباطبایی و لیلا حاتمی در اکران مردمی «رگ خواب»

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs